Welkom op de website van KZVadvies

K rachtig   Z akelijk   V akkundig   advies
    voor uw human resources oplossing

" Persoonlijk leiderschap is het proces van het je voor ogen houden van je visie en waarden
en je leven aanpassen om daarmee congruent te zijn."
Stephen Covey